Ketkä opetussuunnitelmatyötä ohjaavat?

IMG_1435

Vasemmalta: Aila Marjamaa, Seija Manninen, Marja-Leena Bilund, Hanna-Kaisa Pylkkänen, Maaret Deufel-Kirjalainen, Petri Pulkkinen, Leila Vahvaselkä, Anne Kuvaja ja Mikko Siitonen

Tulevaisuuden koulu –ohjausryhmän jäsenet

Hanna-Kaisa Pylkkänen, luokanopettaja, rehtori, Moision koulu, pj.

Petri Pulkkinen, luokanopettaja, Rantakylän yhtenäiskoulu, siht.

Marja-Leena Bilund, luokanopettaja, Rantakylän yhtenäiskoulu (alakoulun edustaja)

Leila Vahvaselkä, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Kalevankankaan koulu (yhtenäiskoulun edustaja)

Mikko Siitonen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Urheilupuiston koulu (yläkoulun edustaja)

Anne Kuvaja, erityisluokanopettaja, Kalevankankaan yhtenäiskoulu (erityisopetuksen edustaja)

Maaret Deufel-Kirjalainen, luokanopettaja, valmistava opetus, Urpolan koulu

Satu Tirronen, päiväkodinjohtaja (varhaiskasvatuksen edustaja)

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja

Aila Marjamaa, hallintopäällikkö, sivistystoimi