Kirjoittanut: Aila Marjamaa

Vielä ehtii! Matematiikan osaaminen lentoon!

Luokanopettaja, erityisluokanopettaja, avustaja, erityisopettaja tai matematiikan opettaja:
Ilmoittaudu maksuttomaan Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti (luokat 5-6) -koulutukseen 22.-23.9.2015. Osallistujia otetaan 24 ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikkelin kesäyliopisto on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kumppani matematiikan täydennyskoulutusta tarjoavassa hankkeessa. Täydennyskoulutukset alkavat 22.-23.9.2015 ja jatkuvat vuoden 2016 aikana. Kouluttajana toimii matematiikan opettaja, FM Hannele Ikäheimo. Koulutus toteutetaan Mikkelin kesäyliopiston tiloissa, Lönnrotinkatu 5, 50100 MIKKELI. Ilmoittautumiset 8.9.2015 mennessä.

Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteria päivitetään jatkuvasti lukuvuoden 2016-2017 koulutusten osalta. Kalenteriin merkitään Mikkelissä tai verkko-opetuksena järjestettävät maksuttomat koulutukset. Lisäksi kalenterissa on linkkejä myös muualla järjestettäviin ja maksullisiin koulutuksiin. Jos huomaat, että joku tärkeä koulutus puuttuu kalenterista, laitathan viestiä: aila.marjamaa@mikkeli.fi. Innostavia koulutushetkiä!

Ilmoittaudu koulutuksiin!

Tämän sivuston koulutuskalenteria on päivitetty. Linkeistä pääsee suoraan esim. Osaavan ja Itä-Suomen aluehallintoviraston koulutussivuille ilmoittautumaan. Kaikki avi:n koulutukset eivät ole kuitenkaan vielä avoinna, mutta linkeistä pääsee tutkimaan jo ennakkoon, mitä kaikkea on tulossa. Tutustu tarjontaan!

Nyt mukaan ops-työhön!

Sähköpostikutsu ops-työhön on lähtenyt kouluille sähköpostilla 28.1.2015. Olethan saanut sen? Tässä tärkeimmät:

Lähde mukaan rakentamaan Mikkelin kaupungin uutta opetussuunnitelmaa! Ilmoita halukkuutesi ohjausryhmän puheenjohtajalle Hanna-Kaisa Pylkkäselle viimeistään 13.2.2015, hanna-kaisa.pylkkanen@mikkeli.fi.

Yhteisiä teemoja työstetään suuremmissa ryhmissä. Oppiainekohtainen työskentely tapahtuu työparivetoisesti. Työparit osallistuvat myös syyskuun 2015 opetussuunnitelmapäivän suunnitteluun ja toteutukseen.

Prosessin tähän vaiheeseen haetaan noin 30 opettajaa. Alustava aikataulu:
– keväällä 2015 kaksi työpäivää 8.4.2015 ja 23.4.2015: perehdytystä työskentelyyn ja työn aloittaminen
– syksyllä 2015 kaupungin yhteinen veso-päivä 26.9.2015 sekä viisi työpäivää: yhteisiä teemoja ja oppiainetyöskentelyä
– keväällä 2016 kolme työpäivää palautteen käsittelyyn ja opetussuunnitelman viimeistelyyn

Näin ranskalaiset ennustivat 1900-luvun alussa vuodesta 2000… Mitä me ennustamme nyt?

2015-01-31 blogikuva

Rehtorit opetussuunnitelmatyön äärellä

Rehtorit saivat Pakkaspäivillä 29.-30.1.2015 aimo annoksen ops-asiaa, kun ohjausryhmän pj. Hanna-Kaisa Pylkkänen esitteli ops-prosessisuunnitelmaa ja tuntijakoa.

Prosessisuunnitelmasta sanottua:
”hyvä prosessisuunnitelma, ei lisättävää”
”aikataulu kurinalainen”
”informaatio parantanut syksystä”
”fb-sivut hyvä juttu”
”hyvä, että näin paljon järjestetään koulutusta”
”peukutetaan”
”saattaa kiirekin tulla…”
”hyvä, että Mikkelissä on mietitty siltä kannalta, minkä pitää muuttua, oleellista toimintakulttuuri, ei niinkään sisällöt, opettajuus ohjaamiseksi”
”opettajuus muuttuu, koulu on isossa murroksessa, jokaisen pitää käydä ajatteluprosessi oman opettajuuden kannalta”
”vaatii sinnikkyyttä”

Tuntijako rehtoreilla kommentoitavana viikon verran, kunnes se perusopetuksen johtoryhmän ja ohjausryhmän kautta päätyy kommentoitavaksi kaikille. Pysykää kuulolla!