Aikataulu

Mikkelin OPS-työn aikataulu

Lukuvuosi 2015-2016

Ohjausryhmä valmistelee yleisen osan kuntakohtaiset osiot syyslukukaudella 2015

OPS-ryhmä valmistelee oppiainekohtaiset osiot lukuvuoden 2015-2016 aikana

Peda.net -koulutus ja koneiden luovutus, Päämajatalon yläkerta, kansalaisopiston tietokoneluokka, OPS-ryhmä ja OPS-ohry, 1.9. TAI 2.9.2015 klo 13-16

OPS-ryhmän ja OPS-ohryn seminaari 3/5, monilukutaito, Mikkeli, Osaava 7.9.2015

Rehtorikokous 10.9.2015, tuntijako ja siihen liittyvät ops-täydennykset

OPS-veso 26.9.2015, kaikki perusopetuksen opettajat, Kalevankankaan koulu

Rehtorikokous 5.11.2015, OPS:n yleinen osa ja siihen liittyvät täydennykset

OPS-ryhmän ja OPS-ohryn seminaari 4/5, oppilasarviointi, Mikkeli, 10.11. 2015

Rehtorikokous 3.12.2015, OPS:n yleinen osa ja siihen liittyvät täydennykset

OPS-ryhmän ja OPS-ohryn seminaari 5/5, osallisuus, työelämätaidot, yrittäjyyskasvatus, itsestä huolehtiminen, arjen taidot ja vuorovaikutus, Mikkeli, 20.1.2016

Työryhmätyöskentely tammi-maaliskuu 2016

Opetussuunnitelma lausunnolle kevätlukukaudella 2016

Opetussuunnitelma hyväksyttäväksi lautakunnalle keväällä 2016

Opetussuunnitelma käyttöön luokilla 1-6 syksyllä 2016 ja luokilla 7-9 porrastetusti syksystä 2017 alkaen

 

Lukuvuosi kevät 2015

Mikkelin tuntijako lausuntokierrokselle kouluille alkuvuodesta 2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tuntijaon kevät 2015

OPS-hautomo rehtoreille ja OPS-vastaaville 19.3.2015

Työryhmien ja työparien 1. työpaja 8.4.2015

Työryhmien ja työparien 2. työpaja 23.4.2015

 

Valtakunnallinen OPS-työn aikataulu

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet julkaistu joulukuussa 2014

OPH:n ePerusteet käyttöön – tavoiteaikataulu maalis-huhtikuu 2015